Pěvci

DOMŮ > ÚVOD > ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ > ŽIVOČICHOVÉ > PTÁCI


Drozd kvíčala (Turdus pilaris)


Drozd zpěvný (Turdus philomelos)


Kavka obecná (Coloeus monedula)


Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) – samice


Červenka obecná (Erithacus rubecula)


Zvonek zelený (Chloris chloris) – samice


Zvonek zelený (Chloris chloris) – samec


Konipas bílý (Motacilla alba)


Brhlík lesní (Sitta europaea)


Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)


Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)


Křivka obecná (Loxia curvirostra)


Ťuhýk obecný (Lanius collurio) – samec

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) – samice


Ťuhýk šedý evropský (Lanius excubitor excubitor)


Sýkora koňadra (Parus major)


Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)


Sýkora uhelníček (Periparus ater)


Strnad obecný (Emberiza citrinella)


Vrabec polní (Passer montanus)


Vrabec domácí (Passer domesticus)


Konopka obecná (Linaria cannabina)


Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)


Kos černý (Turdus merula) – samec


Kos černý (Turdus merula) – samice


Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) – samice


Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) – samec


Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) – mládě


Skřivan polní (Alauda arvensis)


Krkavec velký (Corvus corax)


Vrána šedá (Corvus cornix)


Stehlík obecný (Carduelis carduelis) – samec


Čížek lesní (Spinus spinus, syn. Carduelis spinus) – samice


Špaček obecný (Sturnus vulgaris) – samice


Špaček obecný (Sturnus vulgaris) – samec


Sojka obecná (Garrulus glandarius)


Straka obecná středoevropská (Pica pica pica)


Skorec vodní (Cinclus cinclus)

… a budou přibývat další.


DOMŮ > ÚVOD > ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ > ŽIVOČICHOVÉ > PTÁCI