Dlouhokřídlí a krátkokřídlí

DOMŮ > ÚVOD > GALERIE > ŽIVOČICHOVÉ > PTÁCI


DLOUHOKŘÍDLÍ


Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) – nejrychleji ubývající druh ptáků v ČR, u nás v Křivicích ji vidím každý rok


KRÁTKOKŘÍDLÍ


Lyska černá (Fulica atra)


Jeřáb popelavý (Grus grus)

… a budou přibývat další.


DOMŮ > ÚVOD > GALERIE > ŽIVOČICHOVÉ > PTÁCI