Plazi

DOMŮ > ÚVOD > GALERIE > ŽIVOČICHOVÉ > OSTATNÍ


Užovka obojková (Natrix natrix)

– je výborný plavec


Ještěrka obecná (Lacerta agilis)


Ještěrka živorodá evropská (Zootoca vivipara vivipara)


Ještěrka zelená (Lacerta viridis) – samec


Slepýš křehký (Anguis fragilis)

… a budou přibývat další.


DOMŮ > ÚVOD > GALERIE > ŽIVOČICHOVÉ > OSTATNÍ