Pavoukovci

DOMŮ > ÚVOD > ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ > ŽIVOČICHOVÉ > OSTATNÍ


Slíďák dvoupruhý (Pardosa bifasciata)


Slíďák mokřadní (Pardosa amentata) se svým kokonem


Slíďák lesní (Alopecosa taeniata)


Paslíďák keřový (Oxyopes ramosus)


Křižák čtyřskvrnný (Araneus quadratus)


Křižák dubový (Araniella opisthographa)


Křižák obecný (Araneus diadematus)


Křižák zelený (Araniella cucurbitina)


Křižák skvostný (Aculepeira ceropegia)


Křižák pruhovaný (Argiope bruennichi)


Křižák pruhovaný (Argiope bruennichi) – mládě


Křižák podkorní (Nuctenea umbratica)


Listovník Bucharův (Philodromus buchari)


Listovník obecný (Philodromus cespitum) – samice


Snovačka pečující (Theridium impressum)


Běžník kopretinový (Misumena vatia)


Běžník listový (Ebrechtella tricuspidata)


Čelistnatka rákosní (Tetragnatha extensa)


Lovčík hajní (Pisaura mirabilis)


Plachetnatka kupolovitá (Neriene radiata)


Skálovka černá (Trachyzelotes pedestris), samec


Pokoutník domácí (Tegenaria domestica)


Pokoutník nálevkovitý (Agelena labyrinthica)

… a budou přibývat další.


DOMŮ > ÚVOD > ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ > ŽIVOČICHOVÉ > OSTATNÍ