Ostatní živočichové

DOMŮ > ÚVOD > GALERIE > ŽIVOČICHOVÉ > OSTATNÍ


Hltanovka bahenní (Erpobdella octoculata)


Škvor obecný (Forficula auricularia)


Stonožka škvorová (Lithobius forficatus)


Rak říční (Astacus astacus, také Astacus fluviatilis, Potamobius astacus)


Svinule lesní (Glomeris pustulata)


Špičanka tmavá (Leptoiulus trilobatus)


Mnohonožka lesní (Julus scandinavius)


Žížala obecná (Lumbricus terrestris) – lidově řečeno dešťovka či rousnice

… a budou přibývat další.


DOMŮ > ÚVOD > GALERIE > ŽIVOČICHOVÉ > OSTATNÍ