Ostatní živočichové

DOMŮ > ÚVOD > ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ > ŽIVOČICHOVÉ > OSTATNÍ


Hltanovka bahenní (Erpobdella octoculata)


Škvor obecný (Forficula auricularia)


Stonožka škvorová (Lithobius forficatus)


Rak říční (Astacus astacus, také Astacus fluviatilis, Potamobius astacus)


Svinule lesní (Glomeris pustulata)


Špičanka tmavá (Leptoiulus trilobatus)


Mnohonožka lesní (Julus scandinavius)


Žížala obecná (Lumbricus terrestris) – lidově řečeno dešťovka či rousnice


Klíště (Amblyomma) – je jich tolik druhů, že ho uvádím jen obecně

… a budou přibývat další.


DOMŮ > ÚVOD > ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ > ŽIVOČICHOVÉ > OSTATNÍ