Vážky a kudlanky

DOMŮ > ÚVOD > GALERIE > ŽIVOČICHOVÉ > HMYZ


Vážky


Šidelko ruměnné (Pyrrhosoma nymphula)


Šidélko brvonohé (Platycnemis pennipes)


Šidélko páskované (Coenagrion puella)


Šídlatka brvnatá (Lestes barbarus)


Šídlatka velká (Chalcolestes viridis)


Motýlice lesklá (Calopteryx splendens) – samička


Motýlice lesklá (Calopteryx splendens) – sameček


Vážka ploská (Libellula depressa)


Kudlanky


Kudlanka nábožná (Mantis religiosa)

 

… a budou přibývat další.


DOMŮ > ÚVOD > GALERIE > ŽIVOČICHOVÉ > HMYZ