Síťokřídlí a Polokřídlí

DOMŮ > ÚVOD > ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ > ŽIVOČICHOVÉ > HMYZ


SÍŤOKŘÍDLÍ


Zlatoočka obecná (Chrysoperla carnea)


Mravkolev skvrnitý (Euroleon nostras) – nymfa si vyhrabává trychtýř a do něj loví pobíhající hmyz. Tady má uprostřed vystrčená klepítka a kousek hlavy.


POLOKŘÍDLÍ

Mezi polokřídlé patří i ploštice, vyčlenil jsem jim ale vlastní STRÁNKU.


Mšice (Aphis) – nevím jaká, je jich asi milion druhů


Ostnohřbetka křovinná (Centrotus cornutus) – larva

… a budou přibývat další.


DOMŮ > ÚVOD > ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ > ŽIVOČICHOVÉ > HMYZ