Rovnokřídlí

DOMŮ > ÚVOD > GALERIE > ŽIVOČICHOVÉ > HMYZ


Kobylka zelená (Tettigonia viridissima) – nymfa


Kobylka hnědá (Decticus verrucivorus) – nymfa


Kobylka tečkovaná (Leptophyes punctatissima)


Kobylka křovištní (Pholidoptera griseoaptera)


Kobylka zpěvavá (Tettigonia cantans)


Saranče mokřadní (Stethophyma grossum)

… a budou přibývat další.


DOMŮ > ÚVOD > GALERIE > ŽIVOČICHOVÉ > HMYZ