Noční motýli

DOMŮ > ÚVOD > ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ > ŽIVOČICHOVÉ > HMYZ


Lišaj lipový (Mimas tiliae)


Lišaj topolový (Laothoe populi)


Kropenatec sosnový (Macaria liturata)


Bourovec ostružiníkový (Macrothylacia rubi)


Kovolesklec gama (Autographa gama)


Dlouhozobka svízelová (Macroglossum stellatarum)


Kukléřka krtičníková (Shargacucullia scrophulariae)


Osenice polní (Agrotis segetum) a malinký Blýskáček


Pernatuška konopáčová (Adaina microdactyla)


Pernatuška trnková (Pterophorus pentadactyla)


Bekyně velkohlavá (Lymantria dispar)


Drvopleň obecný (Cossus cossus)


Zeleněnka buková (Pseudoips prasinana)


Přástevník chrastavcový (Diacrisia sannio)


Hrotnokřídlec chmelový (Hepialus humuli)


Hřbetozubec dubový (Drymonia ruficornis)


Blýskavka mramorovaná (Phlogophora meticulosa)


Bourovec ostružiníkový (Macrothylacia rubi)


Předivka brslenová (Yponomeuta cagnagellus)


Zobonosec kopřivový (Hypena proboscidalis)


Travařík zahradní (Chrysoteuchia culmella)


Zejkovec trnkový (Angerona prunaria)


Vztyčnořitka lipová (Phalera bucephala)

… a budou přibývat další.


DOMŮ > ÚVOD > ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ > ŽIVOČICHOVÉ > HMYZ