Brouci suchozemští

DOMŮ > ÚVOD > GALERIE > ŽIVOČICHOVÉ > HMYZ


Chrobák lesní (Anoplotrupes stercorosus)


Zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta)


Zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata)


Červenáček ohnivý (Pyrochroa coccinea)


Páteříček sněhový (Cantharis fusca)


Páteříček žlutý (Rhagonycha fulva)


Stehenáč zelenavý (Oedemera virescens)


Křivonožec polokřídlý (Valgus hemipterus)


Mandelinka dvacetitečná (Chrysomela vigintipunctata) – metamorfóza


Vrbař uhlazený (Clytra leaviscula) a mšice u nohy

 


Slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata)


Slunéčko východní (Harmonia axyridis) – někdy uváděno jako Slunéčko asijské


Slunéčko východní (Harmonia axyridis var. succinea)


Slunéčko východní (Harmonia axyridis var. spectabilis)


Slunéčko velké (Anatis ocellata)


Slunéčko růžové (Oenopia conglobata)


Kovařík černý (Hemicrepidius niger)


Kovařík šedý (Agrypnus murinus)


Tesařík pižmový (Aromia moschata)


Tesařík skvrnitý, též ozbrojený (Leptura maculata)


Listokaz zahradní (Phyllopertha horticola)


Hrobařík malý (Nicrophorus vespilloides) a jeho draví roztoči


Střevlík zlatolesklý (Carabus auronitens)


Střevlík hajní (Carabus nemoralis)


Střevlíček ojedinělý (Agonum viduum)


Chroust obecný (Melolontha melolontha)


Mandelinka (Labidostomis longimana) – samec, český druhý název jsem nenašel, asi dlouhoruká


Dřepčík žaludec (Podagrica fuscicornis)


Bázlivec vratičový (Galeruca tanaceti)


Vruboun posvátný (Scarabaeus sacer) – hovnivál


Listohlod zlatozelený (Phyllobius argentatus)


Polokrovečník menší (Molorchus minor minor)


Klikoroh borový (Hylobius abietis)


Kvapník skvostný (Amara aulica)

… a budou přibývat další.


DOMŮ > ÚVOD > GALERIE > ŽIVOČICHOVÉ > HMYZ