Blanokřídlí

DOMŮ > ÚVOD > ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ > ŽIVOČICHOVÉ > HMYZ


Včela medonosná (Apis mellifera)


Vosa obecná (Vespula vulgaris)


Kutilka písečná (Ammophila sabulosa)


Čmelák zemní (Bombus terrestris)


Čmelák polní (Bombus pascuorum gotlandicus)


Sršeň obecná (Vespa crabro)


Mravenec lesní (Formica rufa Linnaeus)


Mravenec dřevokaz (cf. Camponotus ligniperdus)


Mravenec obecný (Lasius niger) a mšice na žluté kopretině


Bodruška obilná (Cephus pygmeus) a dva kovaříci


Stepnice slézová (Tetralonia malvae)


Pískorypka potulná (Andrena vaga)


Hedvábnice hrabavá (Colletes cunicularius)


Lumek ozbrojený (Amblyteles armatorius)


Kokon některého z lumčíků – prý (Braconidae sp.)


Vosík francouzský, též vosík skvrnitý (Polistes dominula)


Drvodělka fialová (Xylocopa violacea)


Žlabatka listová (Cynips quercus-folii)


Kodulka horská (Mutilla marginata)


Pilatka lísková (Nematus septentrionalis)

… a budou přibývat další.


DOMŮ > ÚVOD > ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ > ŽIVOČICHOVÉ > HMYZ