Modré květy

DOMŮ > ÚVOD > ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ > ROSTLINY


Zběhovec lesní (Ajuga genevensis)


Rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys)


Chrpa modrá (Centaurea cyanus)


Jaterník podléška, též jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis)


Rozrazil klasnatý (Veronica spicata)


Pomněnka rolní (Myosotis arvensis)


Pomněnka lesní (Myosotis sylvatica)


Penízek modravý (Noccaea caerulescens) – nevypadá modře, ale podle jména …

… a budou přibývat další.


DOMŮ > ÚVOD > ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ > ROSTLINY