Nejedlé houby

Nejedlé houby

DOMŮ > ÚVOD > GALERIE > ROSTLINY


Muchomůrka šedivka (Amanita excelsa var. spissa)


Muchomůrka ryšavá (Amanita fulva)


Hřib žlučník (Tylopilus felleus)


Slizovka práškovitá (Fuligo septica)


Troudnatec kopytovitý (Fomes fomentarius)


Pevník chlupatý (Stereum hirsutum)


Outkovka hrbatá (Trametes gibbosa ale i Lenzites gibbosa)


Slzečník žloutkový (Bolbitius titubans)


Pukléřka sosnová (Vulpicida pinastri)


Penízovka skvrnitá (Collybia maculata)


Bělochoroš slzící (Postia guttulata)


Zlepníček jahodovitý (Tubifera ferruginosa) – to oranžové napravo


Dutohlávka třásnitá (Cladonia fimbriata) – nalevo


Dřevnatka parohatá (Xylaria hypoxylon)

… a budou přibývat další.


DOMŮ > ÚVOD > GALERIE > ROSTLINY