Lišejníky

DOMŮ > ÚVOD > GALERIE > ROSTLINY


Větvičník slívový (Evernia prunastri)


Terčovka bublinatá (Hypogymnia physodes)


Terčovník zední (Xanthoria parietina) – to žluté

… a budou přibývat další.


DOMŮ > ÚVOD > GALERIE > ROSTLINY