Fialové květy

DOMŮ > ÚVOD > GALERIE > ROSTLINY


Violka vonná (Viola odorata) – lidově zvaná fialka


Violka rolní neboli maceška rolní (Viola arvensis)


Violka lesní (Viola reichenbachiana, syn.: Viola sylvestris, Viola silvatica)


Bodlák obecný (Carduus acanthoides)


Šafrán setý (Crocus sativus)


Šafrán karpatský (Crocus heuffelianus)


Lupina mnoholistá či vlčí bob mnoholistý (Lupinus polyphyllus)


Dymnivka plná (Corydalis solida)


Rulík zlomocný (Atropa bella-donna)


Kakost luční (Geranium pratense)


Hrachor jarní (Lathyrus vernus)


Barvínek menší (Vinca minor)


Česnek ořešec (Allium scorodoprasum)

… a budou přibývat další.


DOMŮ > ÚVOD > GALERIE > ROSTLINY